ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Integrált Szociális Intézmény

Füzesgyarmaton, a Klapka u. 33 szám alatt működtetjük Szociális Intézményünket, ahol pszichiátriai betegek nappali ellátását és szociális foglalkoztatását, valamint 2012. január 01-től pszichiátriai betegek közösségi ellátását végezzük.

Legfontosabb célunk az, hogy a pszichiátriai betegek is hozzá juthassanak a munkalehetőségekhez – foglalkoztatáshoz és jövedelemhez, ezáltal a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat. A rendszeres munkavégzés során fejlődik és erősödik a felelősségtudatuk, kialakul egy mindennapi életritmus, ami segíthet a pszichés problémák javulásában. Emellett a társaság és a közös munkavégzés is jótékonyan hat mentális állapotukra. Ezért a pszichiátriai nappali ellátás mellett szociális foglalkoztatás keretén belül 60 főt foglalkoztatunk.

Az intézmény szervezeti felépítésének köszönhetően széles körben tudunk szolgáltatást nyújtani az otthonukban élőknek, állapotuknak, igényeiknek és szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, annak érdekében, hogy önálló életvitelüket megtarthassák, bentlakásos intézményi elhelyezésre ne kényszerüljenek.