ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Közösségi ellátás

A közösségi ellátás célja:

A közösségi pszichiátriai ellátás célja a betegek lakókörnyezetben történő gondozása és annak elősegítése, hogy integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve re-integrálódjanak a közösségbe.

A közösségi ellátás feladata:

A többször módosított 1993. évi III. törvényben előírt és a módosított 1/ 2000  ( I.7.) SZCSM. rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
•    Elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai betegek részére segítséget biztosítani a szociális problémáik kezelésére
•    Az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, családi programok szervezése és lebonyolítása
•    Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése
•    Szabadidős programok szervezése
•    Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
•    Hivatalos ügyek intézésének segítése
•    Munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése
•    Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•    Önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
•    Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról
•    Mentális gondozás
•    Prevenció

A szolgáltatás kezdésének tényleges kezdési időpontja: 2012. január 01.

Ellátási terület a Szeghalmi kistérség települései, ellátotti létszám: 50 fő
Kistelepülési ügyfélfogadó helyek tárgyi feltételeinek a kialakítása a kistérségben: Füzesgyarmat, Vésztő, Szeghalom, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Dévaványa, Ecsegfalva, Körösújfalu településeken.

Az ellátottak köre:

A közösségi ellátásban azon pszichiátriai betegek részesülnek ellátásba, akik a F20-29, F31-
32, F40-42 diagnózisba tartoznak. Elsősorban azokat a személyeket kell ellátni:
- azon személyek, akik állapota ambuláns szakellátás mellett szinten tartható
- akiket pszichiátriai betegségük miatt korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak
- akiknél már az mentális probléma megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást,
- hozzátartozók, érintettek
- elindultak a gyógyulás folyamatában, de szükséges némi segítség a folyatatáshoz.

A biztosított szolgáltatások köre
•    egyének, családok kapcsolatkészségének javításához segítségnyújtás
•    egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése
•    életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•    családgondozás, ezen belül segítő kapcsolat, rendszeres családlátogatás, informálás,
•    egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás
•    hivatalos ügyek intézésének segítése
•    konfliktuskezelés, mediáció
•    krízisintervenció
•    egyéni, pár- és családkonzultáció
•    pszichológiai tanácsadás, terápiák, csoportok
•    szociális tanácsadás
•    egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás segítése, kísérés, időpont egyeztetés
•    szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, kísérés, időpont egyeztetés
•    felvilágosító előadások szervezése, tartása
•    tanácsadás az egészséges életmódról
•    mentális gondozás
•    állásajánlatok gyűjtése, munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése
•    önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
•    prevenciós tevékenységek
•    szenvedélybetegséggel foglalkozó kiadványok és ezek feldolgozását segítő konzultáció biztosítása
•    szabadidős programok keretében sajtótermékek, könyvek, tömegkommunikációs eszközök biztosítása
•    rendezvénylátogatások szervezése keretében színház, hangverseny látogatás

Az ellátás igénybe vételének módja

Az ellátás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.  Az alapszolgáltatásokra bejelentkezni az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Füzesgyarmaton található – Integrált Szociális Intézményében lehet (5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33.), a következő telefonszámon: 06-66-491-784
A közösségi ellátás az  ellátást  igénylő  írásos  kérelmére,  pszichiáter,  addiktológus szakorvosának javaslata alapján történik.