ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY                            INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Üdvözöljük

ÜDVÖZÖLJÜK!

Szeretettel üdvözöljük az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Integrált Szociális Intézményének honlapján! Weboldalunk azért jött létre, hogy bemutassuk szolgáltatásainkat és röviden betekintést nyerjenek intézményünk működési területébe.

____________________________________________________________________

Integrált Szociális Intézmény

Az Intézmény feladata:
Az Intézmény feladata, hogy az ellátási területén az ellátást igénylők részére szociális alapszolgáltatásokat biztosítson.

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány Integrált Szociális Intézménye a következő szolgáltatásokat biztosítja:

Székhelyén: 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatt
-    Pszichiátriai betegek nappali ellátása
-    Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Telephelyén: 5538 Biharugra, Damjanich tér 2.
-    Idősek Klubja (nappali ellátás)
-    Házi segítségnyújtás
-    Étkeztetés

Az Intézmény ellátási területe:
Pszichiátriai betegek nappali ellátása és közösségi ellátása tekintetében a Szeghalmi kistérség területe (Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Vésztő, Körösújfalu, Ecsegfalva, Dévaványa közigazgatási területe)
Idősek Klubja, Házi Segítségnyújtás és Étkeztetés tekintetében Biharugra község közigazgatási területe

Az intézmény szervezeti felépítésének köszönhetően széles körben tudunk szolgáltatást nyújtani az otthonukban élőknek, állapotuknak, igényeiknek és szociális helyzetüknek megfelelő mértékben, annak érdekében, hogy önálló életvitelüket megtarthassák, bentlakásos intézményi elhelyezésre ne kényszerüljenek.

_____________________________________________________________________________

NYERTES DAOP-4.1.3/A-11 PÁLYÁZAT

Alapítványunk sikeresen szerepelt a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázaton. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0048 „Infrastrukturális fejlesztés az Ösvény Esélynövelő Alapítványnál” című pályázat megvalósítása során szervezetünk Klapka utcai Integrált Szociális Intézménye kerül felújításra. A beruházás megvalósításával megfelelő környezetet tudunk biztosítani az ellátottaink számára az életvitelhez szükséges készségek fejlesztéséhez, valamint a szociális foglalkoztatáshoz.

A fejlesztés során az alábbi infrastrukturális beruházások valósulnak meg:

- Nyílászárócsere, 1db bejárati ajtó, belső, külső ajtók, ablakok (kazánház, padlásfeljáró)

- Egységes burkolat, vezető sávval

- Külső tér világítás, folyosón led-es világító rendszer, UV tábla

- Vizesblokk átalakítása, felújítása, új akadálymentes mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása, építése

- Belső-, külső festés, vakolás

- Járda, rámpa, akadálymentes parkoló, fedett kerékpártároló kialakítása

- Napelem kiépítése 

A munkakörülmények és az ellátás színvonalának javítása kapcsán tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre.


SIKERES CÉHÁLÓZAT PÁLYÁZAT - CIVIL-2011-B/018

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására nyílt pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től.

Szervezetünk összesen: 5.371.052 Ft működési támogatást kapott.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

A pályázat során nyert egyszeri támogatás az Ösvény Esélynövelő Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézményének folyamatos és biztonságos működését segítette elő, valamint a kliensek zavartalan ellátáshoz való hozzájutását. A pályázat elérte célját, a támogatás hozzájárult a pszichiátriai ellátás gazdaságos, hatékony, korszerű és magasabb színvonalú végzéséhez.
 

                           

 

 

Ha Alapítványunk tevékenységeit, célkitűzéseit Ön is fontosnak tartja, támogassa adója 1%-ával szervezetünket!

Adószámunk: 18381810-2-04

Tisztelettel köszönjük a kuratórium nevében.